Van Box 1 naar box 3?

Veel mensen vragen ons wat wij verwachten van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Er was immers veel te doen over de renteaftrek, die in aanloop naar het regeerakkoord wel eens zou kunnen verdwijnen. Hier wordt gedoeld op het verhuizen van de Eigen woning van box 1 naar box 3: de vermogensbox.

Het nieuwe kabinet lijkt dit voorstel (dat zou zijn ingegeven door de EU) voor nu te hebben laten varen. Op zich logisch, want de renteaftrek wordt al versneld afgebouwd: naar 37,5% in 2023. Ook wordt er vanaf 2013 steeds meer verplicht ingelost op hypotheekschulden.

Er is veel te doen om box 3. Zo zijn er plannen om vermogen te gaan belasten op werkelijk rendement, in plaats van het huidige fictieve rendement. En met een kabinet dat ook zo weer kan wisselen, is dit geen garantie voor de toekomst.

De rente afkopen mét renteaftrek

Met deze onzekere vooruitzichten, is het afkopen van de rente – beter bekend als de boeterente – interessanter dan ooit. Vaak schrikken mensen van de hoogte van dit bedrag. Om over het woord ‘boete’ nog maar te zwijgen.

Toch zijn er een aantal belangrijke redenen om je niet direct te laten afschrikken door deze boete:

  1. De boete kan in bijna alle gevallen worden meegefinancierd in de nieuwe lening
  2. De boeterente is eenmalig aftrekbaar, volgens het aftrektarief van dat jaar, je krijgt hier dus een groot deel cash van terug
  3. Zo profiteer je van renteaftrek die over een x-aantal jaar mogelijk niet meer bestaat
  4. De boeterente is geld dat de geldverstrekker misloop doordat jij de rente aanpast, oftewel geld wat je anders ook zou betalen*

*Dat zit zo: Boeterente is eigenlijk een betaling van de rente die de geldverstrekker in de toekomst gaat missen. Rente die in de toekomst betaald moet worden dus. Rente die dan wellicht niet meer aftrekbaar is en nu nog wel: tel uit je winst. Je krijgt geld terug van de fiscus die u in de toekomst niet meer krijgt.

Neem contact op met 071 234 00 70 of administratie@totaaltransparant.nl voor persoonlijk overleg. Wij kunnen een reële schatting maken van de boeterente en maken vrijblijvend een financieel plaatje om te bekijken of oversluiten voor jou interessant is.