Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Standaard beleid bij geschillen

Bij Kifid staat u als klant van de financiële dienstverleners centraal. De eerste stap is altijd de interne klachtenprocedure (IKP). Dit houdt in dat u de klacht indient bij en bespreekt met de financiële dienstverlener. Pas wanneer de financiële dienstverlener schriftelijk heeft aangegeven dat u er samen niet uitkomt, kunt u naar Kifid. Kifid behandelt geen klachten die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie.

Klacht voorleggen bij de directie van Totaal Transparant

Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan kunt u dit schriftelijk per email laten weten aan de directie van Totaal Transparant. Dit kan t.a.v. directeur R. van der Vlies: rvdvlies@totaaltransparant.nl.

Vermeld in het onderwerp dat het om een officiële klacht gaat. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken een schriftelijke reactie. Wij streven ernaar om klachten naar redelijkheid op te lossen.

Klacht voorleggen aan Kifid

Komt u er met Totaal Transparant niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan Kifid.

Lees hier hoe u een klacht kunt indienen.

Doe hier een sneltest om te kijken of u de klacht kunt indienen.

Lees ook

Onze privacybeleid

Uw gegevens worden in de systemen van Totaaltransparant opgeslagen en indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering aan derde partijen verstrekt. Wij hebben een zelfstandige wettelijke verplichting om uw gegevens ook na het beëindigen van de relatie vast te houden.  Lees meer.

Dienstverlening

Hier vindt  vind u de dienstverleningsdocumenten volgens de normen van de AFM. Lees meer.