Dienstverlening

Voorafgaand aan een bemiddelstraject ontvangt u een Dienstverleningsdocument (DVD). Heeft u vragen over de inhoud van dit docuement of over de diensten, stel deze dan altijd aan uw financieel adviseur.

Onze Standaard Vergelijkingskaarten

Vergelijkingskaart Hypotheekadvies
Vergelijkingskaart Vermogen
Vergelijkingsdocument Risico's afdekken
Vergelijkingskaart Pensioenvraag Werkgever

Lees ook

Onze privacybeleid

Uw gegevens worden in de systemen van Totaaltransparant opgeslagen en indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering aan derde partijen verstrekt. Wij hebben een zelfstandige wettelijke verplichting om uw gegevens ook na het beëindigen van de relatie vast te houden.  Lees meer.

Klachtenprocedure

HieBij Kifid staat u als klant van de financiële dienstverleners centraal. De eerste stap is altijd de interne klachtenprocedure (IKP). Dit houdt in dat u de klacht indient bij en bespreekt met de financiële dienstverlener. Pas wanneer de financiële dienstverlener schriftelijk heeft aangegeven dat u er samen niet uitkomt, kunt u naar Kifid. Kifid behandelt geen klachten die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie. Lees meer.r vindt  vind u de dienstverleningsdocumenten volgens de normen van de AFM.  Lees meer.